• VC1
  • VC2
  • VC3
  • VC4
  • VC5
  • VC6

Veiligheidscoördinator

Studiebureau

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, belangrijk hierbij is dat eventuele onderaannemers ook aanzien worden als een afzonderlijke aannemers.

De veiligheidscoördinatie wordt opgestart met het opmaak van het VG- plan (Veiligheids-, en Gezondheidsplan). Gedurende de bouwperiode worden periodiek werfbezoeken uitgevoerd, bij kritieke fasen wordt gevraagd ons te verwittigen. Op het einde van het project wordt een PID (Post Interventie Dossier) opgemaakt en overhandigd aan de bouwheer.

veiligheidscoördinator