• Ruimtelijke Planning
  • Ruimtelijke Planning
  • Ruimtelijke Planning
  • Ruimtelijke Planning
  • Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke Planning

Studiebureau

Naast de werkzaamheden als studiebureau voor wegenbouw werken wij tevens op stedenbouwkundig niveau projecten uit voor openbare besturen en private ontwikkelaars. Vaak staan deze projecten in onmiddellijke relatie met de werkzaamheden als studiebureau voor wegenwerken.

Zo werkten wij reeds in verscheidene gemeenten en steden, na de opmaak een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, de verkavelingen uit.

Door de kennis op stedenbouwkundig niveau kunnen wij de opdrachtgevers steeds vakkundig bijstaan bij eventuele vragen omtrent vergunningen en procesverloop.

Als studiebureau zijn wij erkend als Ruimtelijk Planner  door het Vlaams gewest en zijn dus gemachtigd om  BPA en RUP op te maken