• Rio1
  • Rio2
  • slider3

Keuring Private Riolering

Studiebureau

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht, m.a.w. een Rioleringskeuring.

Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in de straat, moet er dan ook een afkoppeling van hemelwater op je privéterrein uitgevoerd zijn.

De verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Als keurder zijn wij zowel erkend door Vlario (ISO 17020) als door Aquaflanders. Indien wij betrokken worden bij een bouwproject alvorens de riolering wordt aangelegd kunnen  wij tevens instaan voor de begeleiding van het ontwerp van de private riolering.

Rioleringskeuring
Rioleringskeuring