• Infrastructuur
 • infrastructuur
 • Infra3
 • Infra4
 • Infra5
 • Infra6
 • Infra7
 • infrastructuur
 • infrastructuur
 • infrastructuur
 • infrastructuur
 • infrastructuur

Infrastructuur

Studiebureau

Infraplan heeft een jarenlange ervaring met de opmaak van wegen- en rioleringswerken zowel binnen bestaande woonstraten als voor nieuwe verkaveling zowel voor residentiële woonwijken als bedrijventerreinen.

Als studiebureau is een doorlopende kwaliteit bieden één van de belangrijkste zaken. Door de verscheidenheid aan verschillende werken zijn wij op de hoogte van meest recente technieken  inzake riolering en wegenbouw.

De projectleider van het studiebureau wordt betrokken vanaf de start van de werken tot aan de definitieve oplevering en vormt het vast aanspreekpunt voor opdrachtgevers, aannemers en buurtbewoners.