• EPB

EPB

Studiebureau

Vanaf 1 januari 2006 moet er bij iedere nieuwbouw en verbouwing van woningen en bedrijfspanden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, een EPB-verslaggever te worden aangesteld door de bouwheer vóór de start van de vergunning plichtige werken.

In grote lijnen kan deze verslaggeving in 4 delen worden opgesplitst. Een eerste taakuitvoering omvat de voorstudie, dit wordt in een verslag overgemaakt. Het verslag zal alle informatie omvatten om de uitvoering conform deze reglementering te laten uitvoeren en/of weergeven welk resultaat zal worden behaald met de voorziene uitvoeringswijze. Het tweede deel is het uitvoeren van een startverklaring. De opvolging van het bouwproces is het derde deel. Indien bijvoorbeeld een ander bouwmateriaal zal worden gebruikt, worden we graag op de hoogte gebracht en kunnen we het effect op vlak van EPB nagaan voor uw bouwproject. Tot slot zal na oplevering van de bouwwerken de EPB-aangifte moeten uitgevoerd worden. Dit is volgens de as-built gegevens en o.a. volgens de geleverde technische fiches, kopieën van facturen, … .