• Afkoppelingen
  • Afkoppelingen
  • Afkoppelingen

Afkoppelingen

Studiebureau

Binnen de Vlarem II wetgeving is opgenomen dat bij heraanleg van een straat er een gescheiden riolering dient te worden aangelegd.  Tevens dient er op privaat domein een optimale afkoppeling te worden voorzien en uitgevoerd. De afkoppeling op privé domein is sterk afhankelijk van de aard van de woning (open, halfopen of gesloten bebouwing).

Als studiebureau hebben wij een afkoppelingsdeskundige binnen het projectteam. Deze zal de noodzakelijke werken opvolgen en coördineren in nauwe samenspraak met de eigenaars, gemeentelijke diensten en rioolbeheerders.